et | en | ru

Palkhoonete ehitus

Valmistame maju ümarpalgist ja servatud palgist. Kliendi projekti järgi raiume ja laome hoone üles esmalt Karilatsis ehitusplatsil.


Seejärel nummerdatakse palgid, võetakse hoone koost lahti ja teisaldatakse majaomaniku krundile.
Laome maja lõplikult üles. Palgivahed täidame kaasavõetud samblaga, kliendi soovil aga ka mõne muu materjaliga.


Soovi korral paigaldame ka sarikad.